FREESHIP với đơn hàng chỉ 700K

Cách thức thanh toán

Trang này làm hướng dẫn thanh toán cho khách