Hồng đất, Trắng sữa, Đen

32/70, 34/75, 36/80

Da, Trắng, Xám

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Áo KG su ren Queen

198.000

Da, Đen

A, B

Áo dáng Wing 2

108.000

Hồng nhạt, Hồng Ruốc, Xanh nhạt, Đen, Xanh rêu

32/70, 34/75, 36/80

Xanh Biển, Da, Đen, Tím, Vàng, Xám

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Xanh Biển, Xanh Lá Nhạt, Da, Đen, Vàng, Xám

32/70, 34/75, 36/80

Đen, Vàng, Xám, Xanh Lá

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

A, B

Xanh Lá Nhạt, Xanh Xám, Đen, Hồng, Nâu

34/75, 36/80

Hồng đất, Hồng nhạt, Trắng sữa, Đen

32/70, 34/75, 36/80

Hồng đất, Đen, Xám

32/70, 34/75, 36/80

Hồng đất, Đen, Trắng

32/70, 34/75, 36/80

Trắng

(32-34 AB)

Đen, Nude

A, B

Áo dây rút

138.000

X.Rêu, Xanh Biển, Đen, Hồng

32/70, 34/75, 36/80

Xanh tím, Đen, Hồng

32/70, 34/75, 36/80

Đen, Hồng Da, Xám, Xanh

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Áo KG lưng ren CT

198.000

X.Rêu, Da, Đen

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Da, Đen, Xám

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Đen, Nude, Trắng

(32-34 AB)

Bra ống túi zip

58.000