Ống

Có tại store

Đen, Nude, Trắng

Bra ống túi zip

58.000

Cam, Da, Đen, Đỏ Đô, Hồng, Trắng, Vàng

Đen, Trắng

Có tại store

Xám Đậm, Da, Đen, Hồng, Trắng

Bra su trơn 2S

88.000