Hồng Tím, Xám Đậm, Da, Đen, Xám

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Da, Đen, Hồng, Xám

(32-36AB)

Da, Đen, Đỏ, Xanh đậm

34/75, 36/80, 38/85

Da, Đen, Đỏ

34/75, 36/80, 38/85

Da, Đen, Đỏ, Nâu

34/75, 36/80, 38/85