Lọt khe

Có tại store

Da, Đen, Trắng

(86-97)

Có tại store

Ngẫu nhiên

(86-100)

Mix, Da, Đen, Đỏ, Tím, Trắng, Xanh đậm

F

Ngẫu nhiên

(92-102)