Hồng Tím, Xám Đậm, Da, Đen, Xám

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Đen, Hồng Da, Vàng

32/70, 34/75, 36/80

X.Rêu, Xanh Biển, Đen, Hồng

32/70, 34/75, 36/80

Mix

32/70, 34/75, 36/80

Áo KG thêu Fruit

88.000

X.Rêu, Da, Đen, Hồng, Vàng

32/70, 34/75, 36/80

Set su nơ Cat

198.000