Croptop

Có tại store

Da, Đen, Hồng, Xám

Có tại store

Đen, Trắng

Bra Thái dài

88.000
Có tại store

Xanh nhạt, Da, Đen, Hồng, Trắng, Xanh rêu

Bra su trơn

98.000

Xanh nhạt, Da, Đen, Hồng, Trắng, Xám