Cotton

Da, Đen, Hồng, Trắng, Vàng, Xám

Có tại store

L(93-97), M (86-92), XL(98-105)

L(93-97), M (86-92)

Có tại store

Cam, Da, Đen, Đỏ Đô, Hồng, Trắng, Vàng

Có tại store

Xanh Biển, Đen, Hồng, Vàng

Có tại store

Nâu, Trắng, Vàng, Xám

Có tại store

Vàng Nâu, Đen, Hồng, Xanh, Xanh Lá

Ngẫu nhiên

(86-100)

38.000

Cam, Đen, Hồng, Trắng, Vàng

Đen, Hồng, Nâu, Trắng, Vàng, Xanh rêu

Bra cotton nơ gân

108.000

Đen, Hồng, Trắng, Xám, Xanh

Có tại store

Nâu Hồng, Cam đất, Da, Đen, Nâu, Trắng, Xanh Lá, Xanh rêu

L, M

(86-90)

Hồng, Hồng Da, Trắng, Vàng, Xám

Ngẫu nhiên

L(91-95), M(86-90)

Bra-Cotton-gân-S-Color-br901-01.jpg

Cam, Đen, Đỏ Đô, Hồng, Trắng, Vàng, Xám

Cam đất, Đen, Hồng, Nude, Vàng, Xám, Xanh, Xanh rêu

Áo cotton nơ gân

148.000