Chống lộ hàng

Đen, Nude, Trắng

F

Da, Đen, Hồng, Tím, Trắng, Xanh

F (81-92)