Xanh Biển, Xanh Lá Nhạt, Da, Đen, Vàng, Xám

32/70, 34/75, 36/80

Da, Đen

A, B

Da, Đen, Hồng, Xám

34-36 AB