X.đậm, Cam đất, Trắng

L(36/80), M(34/75), XL(38/85)

Hồng đậm, Hồng nhạt, Cam, Đỏ, Trắng, Vàng, Xanh đậm

L(36/80), M(34/75), S(32/70)

Áo Munii KG Tedom

88.000

Hồng Ruốc, X.đậm, X.nhạt, Đen, Hồng, Nâu

L(36/80), M(34/75), S(32/70), XL(38/85)

Aó KG Tedom

158.000

Cam đất, Đen, Trắng, Xám

L(36/80), M(34/75), S(32/70)

Cam đất, Da, Đen, Trắng, Vàng, Xanh

L(36/80), M(34/75), S(32/70), XL(38/85)

Da, Đen, Đỏ Đô, Trắng

L(36/80), M(34/75), S(32/70)

Da, Đen, Đỏ Đô, Nâu

L(36/80), M(34/75), S(32/70)