Đen, Đỏ, Hồng, Trắng, Vàng, Xám

(32-36AB)

Da, Đen, Hồng, Xám

(32-36AB)

Hồng cam, Xanh Biển, Đen, Nâu, Xám

(32-36AB)

Hồng cam, Xanh Biển, Đen, Nâu, Xám

(32-36AB)