Trắng

(32-34 AB)

Đen, Nude, Trắng

(32-34 AB)

Bra ống túi zip

58.000

Đen, Hồng, Trắng, Xám, Xanh

(32-34 AB)

Da, Đen, Trắng

(32-34 AB)

Bra ống ren hoa

38.000

Xám Rêu, Đen, Hồng, Nâu, Trắng, Xanh

(32-34 AB)

Da, Đen, Trắng, Xám

(32-34 AB)

Hồng dâu, Tím nhạt, Xanh Xám, Đen, Trắng, Vàng

(32-34 AB)

Da, Đen, Hồng, Trắng

(32-34 AB)

X.Rêu, Đen, Đỏ Đô, Trắng, Xám

(32-34 AB)

Da, Đen

(32-34 AB)

Mix

(32-34 AB)

Bra cotton 2S

48.000

Vàng Nâu, Xanh Biển, Cam đất, Da, Đen, Trắng

(32-34 AB)

Hồng nhạt, Hồng Tím, Đen, Tím, Trắng, Xám, Xanh

(32-34 AB)

Đen, Nâu, Trắng, Vàng, Xám

(32-34 AB)

Cam đất, Đen, Trắng, Xanh đậm, Xanh Lá

(32-34 AB)