📅 Thời gian: Chỉ 2 ngày 28 & 29/9 (Thứ 7 và CN) – Giờ mở cửa: 9h00 – 21h00

🏪 Chỉ áp dụng khi mua tại chi nhánh Trường Chinh:

​🔰 457 Trường Chinh,P.14, Q.Tân Bình

❌ Không sale tại các chi nhánh Q3-Q6-Q7-Q9-BT

❌ Không sale online