Cats, Cherry Blossom, Puppy 1, Puppy 2

(86-92)

Baby Fish, Blue Dolphin, Blue Swan, Butterfly, Cactus, Cats, Gray Dolphin, Green Cream, Green Leaf, Green Rabbit, Lavender, Leopard Skin, Lily Flower, Milk Cow, Pink Cat, Pink Pineapple, Pink Puppy, Pink Rabbit, Pink Swan, Polka Dots, Puppy & Heart, Puppy & Lipstick, Rabbit Head, Red Flower, Water Seal, Yellow Cream, Yellow Pineapple

(86-92), (89-95)

Ngẫu nhiên

F(86-92)

(86-92)

Đen, Hồng, Trắng, Xám, Xanh

(32-34 AB)

Xanh Biển, Cam, Đen, Hồng, Xám

(32-36)

F(81-86), F(86-92)

L(90-97), M(86-90)

Mint, Xanh Biển, Da, Đen, Đỏ, Hồng, Tím

L(93-97), M(86-92), XL(98-102)

Cam đất, Da, Đen, Hồng

34/75, 36/80

Cam, Đen, Nâu, Trắng, Xanh

L, M

X.Rêu, Xanh nhạt, Da, Đen, Hồng, Trắng

(34-36 AB)

Bra su trơn

98.000

Đen, Nude, Trắng

(34-36 AB)

Bra su thông hơi

78.000

Da, Đen, Trắng

(32-34 AB)

Bra ống ren hoa

38.000

Đen

L, M, S

Ngẫu nhiên

(86-92)

Đen, Trắng

(34-36 AB)

Đen, Đỏ, Hồng, Trắng, Vàng, Xám

(32-36AB)

Da, Đen, Hồng, Xám

(34-36 AB)

Xanh Xám, Da, Hồng

36/80, 38/85, 40/90, 42/95