Xám Tím, Da, Đen, Trắng

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Áo su ngang KG

158.000

Hồng đậm, Hồng nhạt, Cam, Đỏ, Trắng, Vàng, Xanh đậm

L(36/80), M(34/75), S(32/70)

Áo Munii KG Tedom

88.000

Da, Đen, Đỏ, Nâu

34/75, 36/80, 38/85

Xám Đậm, Xám Nhạt, Đen, Hồng, Trắng, Vàng

F(32-36)

Hồng Tím, Xanh cổ vịt, Da, Đen, Đỏ, Nâu, Trắng

A70, A75, A80, A85, B75, B80

Boya Gấm

148.000

Hồng nhạt, Hồng Tím, Đen, Đỏ, Nâu, Nude, Trắng, Xanh, Xanh đậm

A70, A75, A80, B75, B80

(93-97)

F(86-92), F(93-97)

Xanh Lá Nhạt, Đen, Hồng

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Áo KG caro nơ

158.000

Blue Elephant, Blue Watermelon, Flamingo, Fox & Chicken, Mint Cat, Pink Banana, Pink Whale

(86-92)

Bear, Mouse, Polar Bears

(86-92)

Strawberry 1, Strawberry 2, Watermelon, Word

(86-92)

Hồng đỏ, Xanh tím, Đen, Trắng

(36AB)

Bra ren Crop dài

128.000

Hồng Tím, Xanh tím, Da, Đen, Tím

A75, A80, B75, B80, B85

Da, Đen

34/75, 36/80, 38/85

DBT 1, DBT2, Pomegranates

(86-92)

Cats, Cherry Blossom, Puppy 1, Puppy 2

(86-92)

Xám Đậm, Da, Đen, Đỏ Đô, Xanh Lá

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Baby Fish, Blue Dolphin, Blue Swan, Butterfly, Cactus, Cats, Gray Dolphin, Green Cream, Green Leaf, Green Rabbit, Lavender, Leopard Skin, Lily Flower, Milk Cow, Pink Cat, Pink Pineapple, Pink Puppy, Pink Rabbit, Pink Swan, Polka Dots, Puppy & Heart, Puppy & Lipstick, Rabbit Head, Red Flower, Water Seal, Yellow Cream, Yellow Pineapple

(86-92), (89-95)

Ngẫu nhiên

F(86-92)