Da, Đen

A, B

Da, Đen, Đỏ

(34-36 AB)

Đen, Xám

(32-36AB)

Xanh cốm, Đen, Đỏ, Trắng, Vàng, Xám, Xanh đậm

(32-36AB)

Đen, Đỏ, Trắng, Vàng

(34-36 AB)

Mix

(32-34 AB)

Bra cotton 2S

48.000

Vàng Nâu, Xanh Biển, Cam đất, Da, Đen, Trắng

(32-34 AB)

Hồng cam, Hồng nhạt, Xanh tím, Đen, Xám

M

Xám Đậm, Xanh cốm, Đen, Đỏ, Trắng, Vàng, Xám, Xanh

(32-36AB)

Cam, Đen, Đỏ, Xanh đậm

(34-36 AB)

Hồng nhạt, Hồng Tím, Đen, Tím, Trắng, Xám, Xanh

(32-34 AB)

Cam nhạt, Hồng đậm, Xám Đậm, Xám Tím, Cam, Đen, Đỏ, Hồng, Nâu, Trắng, Vàng, Xanh Lá

(32-36AB)

Hồng Ruốc, X.Rêu, Xanh Xám, Cam, Đen, Nâu, Trắng

(32-36AB)

Xanh Xám, Da, Đen, Hồng, Trắng

(32-36AB)

Đen, Nâu, Trắng, Vàng, Xám

(32-34 AB)

Cam đất, Đen, Trắng, Xanh đậm, Xanh Lá

(32-34 AB)

(86-92)

Xám Đậm, Đen, Nâu

A70, A75, A80, A85, B70, B75, B80, B85

Đen, Trắng, Xanh

32/70, 34/75, 36/80

Đen, Xám, Xanh

32/70, 34/75, 36/80