Xanh cổ vịt

Có tại store

Hồng Tím, Xanh cổ vịt, Da, Đen, Đỏ, Nâu, Trắng

A70, A75, A80, A85, B75, B80

Boya Gấm

148.000
Có tại store

Hồng Tím, Xanh cổ vịt, Da, Đen, Đỏ, Nâu, Trắng