Xám Nhạt, Xanh Biển, Đen, Nâu

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Hồng cam, Xanh Lá Nhạt, Đen, Xanh, Xanh rêu

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Xám Đậm, Da, Đen, Đỏ Đô, Xanh Lá

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Đen ren, Đen trơn, Da, Trắng

A70, A75, A80, A85, B70, B75, B80, B85, C75, C80, C85

Đen, Hồng, Xám

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Đen, Nude

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Áo chữ U

138.000

Hồng đất, Trắng sữa, Đen

32/70, 34/75, 36/80

Da, Trắng, Xám

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Áo KG su ren Queen

198.000

Da, Đen

A, B

Áo dáng Wing 2

108.000

Xanh Biển, Da, Đen, Tím, Vàng, Xám

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Xanh Lá Nhạt, Xanh Xám, Đen, Hồng, Nâu

34/75, 36/80

Hồng đất, Hồng nhạt, Trắng sữa, Đen

32/70, 34/75, 36/80

Hồng đất, Đen, Xám

32/70, 34/75, 36/80

Hồng đất, Đen, Trắng

32/70, 34/75, 36/80

Đen, Nude

A, B

Áo dây rút

138.000

Đen, Hồng Da, Xám, Xanh

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Áo KG lưng ren CT

198.000

X.Rêu, Da, Đen

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Da, Đen, Xám

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Đỏ hồng, Hồng phấn, Đen, Xanh đen

32/70, 34/75, 36/80

Xanh Biển, Đen, Nâu

32/70, 34/75, 36/80, 38/85