X.đậm, Cam đất, Trắng

L(36/80), M(34/75), XL(38/85)

Da, Đen, Trắng

32/70, 34/75, 36/80

Set KG chân ren

198.000

X.Rêu, Da, Đen, Hồng, Vàng

32/70, 34/75, 36/80

Set su nơ Cat

198.000