(81-97)

Hồng nhạt, Xanh Biển, Đen, Đỏ Đô, Ngẫu nhiên, Tím, Xanh đen

M(86-92)