(86-92)

F(86-92), F(93-97)

Hồng cam, Hồng Tím, Xanh Biển, Xanh Xám, Da, Đen, Đỏ Đô, Hồng, Ngẫu nhiên, Trắng, Xanh đậm

(86-92)

(81-88), (86-97)

Hồng Tím, Mix, Nâu Tím, Xanh Navy, Da, Đen, Đỏ, Nude, Tím, Xanh đen

L(93-97), XL(98-102), XXL(102-110)

F(81-86), F(86-92)

(86-92)

Hồng Tím, Nâu Tím, Xanh Navy, Da, Đen, Đỏ, Ngẫu nhiên, Tím, Xanh đen

(81-87)

Quần su trơn

25.000