L, M, XL

Quần ren Boya

38.000

Ngẫu nhiên

M(86-92)

(86-92)

(86-92)

(86-92)

Hồng nhạt, Xanh Biển, Đen, Đỏ Đô, Ngẫu nhiên, Tím, Xanh đen

M(86-92)

Hồng nhạt, Xanh Biển, Xanh Lá Nhạt, Đen, Đỏ, Đỏ Đô, Ngẫu nhiên, Tím, Xanh đen

M(86-92)

Quần ren hoa LT

38.000

(86-92)