Blue, Color, Gray, Pink

2XL(103-110), L(93-97), M(86-92), XL(98-102)

(86-92)

Quần Cotton Pet

28.000

Blue Elephant, Blue Watermelon, Flamingo, Fox & Chicken, Mint Cat, Pink Banana, Pink Whale

(86-92)

Bear, Mouse, Polar Bears

(86-92)

Strawberry 1, Strawberry 2, Watermelon, Word

(86-92)

DBT 1, DBT2, Pomegranates

(86-92)

Cats, Cherry Blossom, Puppy 1, Puppy 2

(86-92)

Random, Random Strawberry 1, Random Strawberry 2, Random Word 1, Random Word 2

(92-97)

Ngẫu nhiên

F(93-97)

Ngẫu nhiên

L(86-92), XL(93-97)

Hồng dâu, Hồng đất, Nâu sữa, Tím nhạt, Xám Tím, Xanh Lá Nhạt, Xám

F(86-92)

L(86-90), M(81-87), XL(90-95), XXL(95-105), XXXL(105-115)