Hồng cam, Hồng Tím, Xanh Biển, Xanh Xám, Da, Đen, Đỏ Đô, Hồng, Ngẫu nhiên, Trắng, Xanh đậm

(86-92)

Random, Random Strawberry 1, Random Strawberry 2, Random Word 1, Random Word 2

(92-97)

Hồng dâu, Hồng đất, Nâu sữa, Tím nhạt, Xám Tím, Xanh Lá Nhạt, Xám

F(86-92)

Nâu nhạt, Nâu Tím, Xanh nhạt, Da, Đen, Hồng, Hồng Da

F(86-95)

(86-92)

F(86-92), F(93-97)

(81-88), (86-97)

Hồng Tím, Mix, Nâu Tím, Xanh Navy, Da, Đen, Đỏ, Nude, Tím, Xanh đen

L(93-97), XL(98-102), XXL(102-110)

L(86-90), M(81-87), XL(90-95), XXL(95-105), XXXL(105-115)

(86-92)

L, M, XL

Quần ren Boya

38.000

F(81-86), F(86-92)

(86-92)

(86-92)

(86-92)

Hồng Tím, Nâu Tím, Xanh Navy, Da, Đen, Đỏ, Ngẫu nhiên, Tím, Xanh đen

(81-87)

Quần su trơn

25.000

(86-92)

Hồng nhạt, Xanh Biển, Xanh Lá Nhạt, Đen, Đỏ, Đỏ Đô, Ngẫu nhiên, Tím, Xanh đen

M(86-92)

Quần ren hoa LT

38.000

(86-92)