Xám Nhạt, Xanh Biển, Đen, Nâu

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Hồng cam, Xanh Lá Nhạt, Đen, Xanh, Xanh rêu

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Đen, Hồng, Xám

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

X.Rêu, Da, Đen

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Đỏ hồng, Hồng phấn, Đen, Xanh đen

32/70, 34/75, 36/80

Xanh Biển, Đen, Nâu

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Nâu Tím, Xanh Lá Nhạt, Đen, Hồng, Nâu

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Xanh Biển, Da, Đen, Xanh Lá

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Xanh Biển, Da, Đen, Xanh Lá

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Da, Đen, Đỏ, Nâu

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Xám Tím, Da, Đen, Trắng

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Áo su ngang KG

158.000

Da, Đen, Đỏ, Nâu

34/75, 36/80, 38/85

Xanh Lá Nhạt, Đen, Hồng

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Áo KG caro nơ

158.000

Blue Elephant, Blue Watermelon, Flamingo, Fox & Chicken, Mint Cat, Pink Banana, Pink Whale

(86-92)

Đỏ hồng, Hồng phấn, Đen, Xanh đen

32/70, 34/75, 36/80

Tím nhạt, Xanh nhạt, Da

38/85, 40/90, 42/95

Nâu Tím, Xanh tím, Da, Đen, Hồng Da

34/75, 36/80, 38/85

Da, Đen, Đỏ, Xanh đậm

34/75, 36/80, 38/85

Đen, Nude

L, M, XL, XXL, XXXL

Miếng gen DQN

158.000

Hồng Tím, Da, Đen

L, M, XL, XXL