Đen, Nude

A, B

Áo dây rút

138.000

Đen, Nude, Trắng

(32-34 AB)

Bra ống túi zip

58.000

Đen ren, Đen trơn, Da, Trắng

A70, A75, A80, A85, B70, B75, B80, B85, C75, C80, C85