Đen ren, Đen trơn, Da, Trắng

A70, A75, A80, A85, B70, B75, B80, B85, C75, C80, C85

Đen, Nude

A, B

Áo dây rút

138.000

Đen, Nude, Trắng

32-34 AB

Bra ống túi zip

58.000

Cam, Da, Đen, Trắng, Vàng, Xanh

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Áo Cotton trơn CN

148.000