Nội y cho áo hở vai

Có tại store

Cam, Da, Đen, Đỏ Đô, Hồng, Trắng, Vàng

Đen, Nude

Áo dây rút

138.000

Cam, Da, Đen, Trắng, Vàng, Xanh

Áo Cotton trơn CN

148.000

Đen, Nude

Áo cup ngang

108.000
Áo chống tuột mỏng – Strapless Bra

Đen trơn, Da, Đen, Trắng

Đen, Nude, Trắng

Bra ống túi zip

58.000