X.Rêu, Xanh nhạt, Da, Đen, Hồng, Trắng

(34-36 AB)

Bra su trơn

98.000

Da, Đen, Hồng, Xám

(32-36AB)

Xám Đậm, Da, Đen, Hồng, Trắng

(32-34 AB)

Bra su trơn 2S

38.000