Đen, Đỏ, Hồng, Trắng, Vàng, Xám

(32-36AB)

Xanh nhạt, Cam đất, Đen, Nâu, Trắng

(34-36 AB)

Đen, Trắng

(32-34 AB)

Nâu Hồng, Xanh Xám, Cam đất, Da, Đen, Nâu, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh rêu

L, M

Hồng cam, Xanh Biển, Đen, Nâu, Xám

(32-36AB)

Hồng cam, Xanh Biển, Đen, Nâu, Xám

(32-36AB)

Vàng Nâu, Xanh Biển, Cam đất, Da, Đen, Trắng

(32-34 AB)

Đen, Nâu, Trắng, Vàng, Xám

(32-34 AB)

Cam đất, Đen, Trắng, Xanh đậm, Xanh Lá

(32-34 AB)