Cam đất, Đen, Trắng, Xanh đậm, Xanh Lá

(32-34 AB)

Đen, Hồng, Trắng, Xám, Xanh

(32-34 AB)

Xanh Biển, Cam, Đen, Hồng, Xám

(32-36)

Đen, Đỏ, Hồng, Trắng, Vàng, Xám

(32-36AB)

Xám Rêu, Đen, Hồng, Nâu, Trắng, Xanh

(32-34 AB)

Da, Đen, Trắng, Xám

32-34 AB

Vàng đen, Vàng trắng, Xanh Dương, Đỏ, Hồng

L, M

Xanh Xám, Cam, Đen, Trắng, Vàng

(34-36 AB)

X.Rêu, Đen, Đỏ Đô, Trắng, Xám

(32-34 AB)

Nâu Hồng, Xanh Xám, Cam đất, Da, Đen, Nâu, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh rêu

L, M

Hồng cam, Xanh Biển, Đen, Nâu, Xám

(32-36AB)

Hồng cam, Xanh Biển, Đen, Nâu, Xám

(32-36AB)

Xanh cốm, Đen, Đỏ, Trắng, Vàng, Xám, Xanh đậm

(32-36AB)

Mix

(32-34 AB)

Bra cotton 2S

48.000

Vàng Nâu, Xanh Biển, Cam đất, Da, Đen, Trắng

32-34 AB

Xám Đậm, Xanh cốm, Đen, Đỏ, Trắng, Vàng, Xám, Xanh

(32-36AB)

Cam nhạt, Hồng đậm, Xám Đậm, Xám Tím, Cam, Đen, Đỏ, Hồng, Nâu, Trắng, Vàng, Xanh Lá

(32-36AB)

Hồng Ruốc, X.Rêu, Xanh Xám, Cam, Đen, Nâu, Trắng

(32-36AB)

Đen, Nâu, Trắng, Vàng, Xám

(32-34 AB)