Đen, Vàng, Xám, Xanh Lá

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Cam đất, Da, Đen, Hồng, Xanh

34/75, 36/80

Da, Đen

34-36 AB

Bra su CT 2S chéo

88.000

Xanh Xám, Da, Đen, Hồng

32/70, 34/75, 36/80, 38/85, 40/90

Áo su TH mỏng KG

108.000

Da Nhạt, X.Rêu, Da Đậm, Đen, Đỏ, Hồng, Tím

34/75, 36/80, 38/85

Áo ngực su BENA

98.000

X.Rêu, Da, Đen, Đỏ, Đỏ Đô, Hồng Da, Tím

34/75, 36/80, 38/85

X.đậm, X.Rêu, Xanh Xám, Da, Đen, Hồng, Xanh Lá

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

X.đậm, X.Rêu, Xanh Xám, Da, Đen, Hồng, Xanh Lá

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Áo su caro dày BS

108.000

Đen, Hồng Da, Xanh

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Xanh Biển, Da, Đen, Đỏ, Hồng, Xanh rêu

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

X.Rêu, Xanh Biển, Da, Đen, Đỏ, Hồng

32/70, 34/75, 36/80, 38/85