Đen, Nude

A, B

Áo dây rút

138.000

Đen, Nude

A, B, C

Áo dán Wing

108.000

Đen ren, Đen trơn, Da, Trắng

A70, A75, A80, A85, B70, B75, B80, B85, C75, C80, C85

A, B

Đen, Nude

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

Áo chữ U

138.000

A, B, C