Xanh Biển, Da, Đen, Đỏ, Hồng, Xanh rêu

32/70, 34/75, 36/80, 38/85

X.Rêu, Xanh Biển, Da, Đen, Đỏ, Hồng

32/70, 34/75, 36/80, 38/85